Överlägg

Synas socialt

Prenumeration

Jag skapar din sida på Facebook och Instagram så ditt företag är med i sociala sammanhang. I dagens samhälle är det viktigt att vara uppdaterad socialt med vad som händer. Det gäller inte bara vänner emellan utan vad som händer för ditt företag. Skapa en interaktion med dina följare för att skapa intresse för dina aktiviteter i olika former. Du behöver inte själv göra detta utan jag gör det kontinuerligt så att du syns och är en självklarhet på de viktigaste sociala plattformarna.

Scroll Up