Prenumeration året om

Prenumeration Uppdatering av webb, Facebook och Instagram Veckovisa inlägg i sociala medier Kontinuerlig och aktiv förnyelse Fortlöpande social marknadsföring Delegering av ansvar för uppdatering Från 399:- per månad exkl. moms

Baspaket webbsida

Baspaket Webb Unik webbsida med 1-5 sidor Välj fotografier från Bias bildbank Integrerad sida på Facebook/Instagram Förslag på upplägg och struktur Genomgång av uppdatering på webb. 5995:– exkl. moms